Algemene voorwaarden

LIDMAATSCHAP:
Bij langdurige afwezigheid en / of ziekte, zonder daar de directie van in kennis te hebben gesteld, moet de contributie geheel worden doorbetaald.
Alleen bij ziekte en zwangeschap kan het abonnement worden stopgezet. De afbetaling moet wel  helemaal worden voldaan.

Het abonnement is niet overdraagbaar.

Bij beëindiging van het lidmaatschap moet uw schriftelijk één maand van tevoren opzeggen, en dient de intrekking van de machtiging rode kaart één (1) maand voor het einde van het contract bij ons binnen zijn. Bent u te laat, dan bent u opnieuw contributie verschuldigd.

10 rittenkaarten kunnen niet worden stopgezet en zijn niet overdraagbaar.

Wij willen u attenderen als u kiest voor een abonnement op afbetaling dat u bij ons een schuld heeft tot het hele bedrag is voldaan. Wilt u tussentijds stoppen dan dient het hele bedrag van het  abonnement in één keer te worden voldaan. Heeft u een abonnement op afbetaling per maand dan heeft u dus geen maandkaart, die kost namelijk € 70,-.

CURSUSGELDEN:
De cursusgelden zijn gebaseerd op een jaarbedrag incl. b.t.w. en dienen bij vooruitbetaling aaneengesloten te worden voldaan, door middel van automatische incasso. Health Club Different behoudt zich het recht voor de tarieven te verhogen.
Als aan de betalingsverplichting niet kan worden voldaan,  zijn wij genoodzaakt de betaling uit handen te moeten geven.

ZONDER PAS GEEN TOEGANG:
Uw pas blijft eigendom van Health Club Different.
Bij vermissing of beschadiging wordt € 15,- in rekening gebracht.

LEDENPAS INLEVEREN!
Vergeet niet u pasje in te leveren. Zolang u deze niet hebt ingeleverd blijft u lid van Health Club Different en blijven we de kosten afschrijven. 
Het pasje kun je inleveren aan de balie.
De borg van € 15,- krijgt u retour bij inlevering van uw pasje voor het einde van het abonnement als er aan alle voorwaarden is voldaan.
Bent u te laat met inleveren van het pasje?
Dan vervalt de borg en bent u opnieuw contributie verschuldigd.

AANSPRAKELIJKHEID:
De Club is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of in ongerede geraakte eigendommen van de cursist(e). Tevens is zij niet aansprakelijk voor ongevallen, die de cursist(e) overkomen gedurende het verblijf in de Club of tijdens activiteiten daarbuiten. Minderjarige personen kunnen uitsluitend worden ingeschreven door ouder(s) of wettige vertegenwoordiger(s).

Als je zelfstandig in de fitnesszaal wilt trainen moet je 16 jaar zijn.
Tot  18 jaar is het alleen mogelijk om lid te worden als je een eenmalige afspraak maakt voor een eenmalige personaltraining.
Dan worden de apparaten uitgelegd en maken we een trainingsprogramma op maat.

INTAKE EN BODYCHECK
Intakegesprek en bodycheck  voor nieuwe leden

De bodycheck doen we voor u eigen veiligheid, soms lopen er mensen met hoge bloeddruk rond die dit helemaal niet weten.
Dit heeft niet altijd met leeftijd of overgewicht te maken.

De eenmalige intake en bodycheck kost slechts € 15-,

HUISREGELS:

  • Men dient het lidmaatschapskaartje iedere training mee te nemen en door de scanner te halen.
  • Uw pasje is en blijft eigendom van de sportschool. bij vermissing of beschadiging brengen wij €15.00 in rekening.
  • Het gebruik van een badhanddoek is verplicht tijdens het trainen als u geen badhanddoek bij u hebt, kunt u er één te huren aan de balie.
  • Na het gebruik van de machines, deze weer in de ruststand terug brengen.
  • Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, neem een gratis kluisje.
  • Men wordt verzocht bij eventuele gebreken aan machines, douches, kleedkamers enz., dit te melden aan de balie.
  • Als u te laat bent in de les dan is dat storend,wij verzoeken a.u.b. op tijd te komen
  • Bij eventuele vragen, problemen of suggesties kunt u terecht bij één van onze instructeurs of instructrices.
  • Als u zich aan de regels houdt, dan zorgen wij met elkaar voor een leuke sfeer.

* na het gebruik van de machines transpiratie afvegen
* in de trainingsruimte is het niet toegestaan te telefoneren

Mochten er tijdens de trainingen bepaalde handelingen voordoen waar u het niet mee eens bent, willen wij dit graag van u vernemen.