Algemene voorwaarden

LIDMAATSCHAP:
Bij langdurige afwezigheid en / of ziekte, zonder daar de directie van in kennis te hebben gesteld, moet de contributie geheel worden doorbetaald. Alleen bij ziekte en zwangeschap kan het abonnement worden stopgezet. De afbetaling moet wel  helemaal worden voldaan.

Het abonnement is niet overdraagbaar en kan tussentijds niet worden beïndigd. Alleen aan het einde van het contract met een opzegtermijn van een maand voor het verstrijken van de einddatum.

Bij beïndiging van het lidmaatschap moet uw schriftelijk één maand van tevoren opzeggen, dus niet per mail en de intrekking van de machtiging rode kaart één (1) maand voor het einde van het contract bij ons binnen zijn. Bent u te laat, dan bent u opnieuw contributie verschuldigd.

10 rittenkaarten kunnen niet worden stopgezet en zijn niet overdraagbaar.

Bij verhuizing, of geen zin meer dient de afbetaling van het abonnement volledig te worden voldaan. Wij willen u attenderen als u kiest voor een abonnement op afbetaling dat u bij ons een schuld heeft tot het hele bedrag is voldaan. Wilt u tussentijds stoppen dan dient u het hele bedrag voor het desbetreffende abonnement in één keer te worden voldaan. Heeft u een abonnement op afbetaling per maand dan heeft u dus geen maandkaart, die kost namelijk € 70,-.

CURSUSGELDEN:
De cursusgelden zijn gebaseerd op een jaarbedrag incl. b.t.w. en dienen bij vooruitbetaling aaneengesloten te worden voldaan, door middel van automatische incasso. Health Club Different behoudt zich het recht voor de tarieven te verhogen.
Als aan de betalingsverplichting niet kan worden voldaan door te weinig saldo of door wat voor reden dan ook en wij u daarvoor bellen wordt € 2,50 extra in rekening gebracht.

AANSPRAKELIJKHEID:
De Club is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of in ongerede geraakte eigendommen van de cursist(e). Tevens is zij niet aansprakelijk voor ongevallen, die de cursist(e) overkomen gedurende het verblijf in de Club of tijdens activiteiten daarbuiten. Minderjarige personen kunnen uitsluitend worden ingeschreven door ouder(s) of wettige vertegenwoordiger(s).
Als je zelfstandig in de fitnesszaal wilt trainen moet je 16 jaar zijn.
Tot en met 18 jaar is het alleen mogelijk om lid te worden als je een eenmalige afspraak maakt voor een personaltraining. Dan worden de apparaten uitgelegd en maken we een trainingsprogramma op maat.

ZONDER PAS GEEN TOEGANG:
Uw pas blijft eigendom van Health Club Different. Bij vermissing of beschadiging wordt € 15,- in rekening gebracht. Indien u zich niet aan de huisregels houdt, kan u de toegang tot de Club worden ontzegd. Op overige lesgelden zal dan geen restitutie worden verleend. De borg krijgt u retour bij inlevering van uw pasje voor het einde van het abonnement. Bent u te laat met inleveren van het pasje? Dan vervalt de borg en bent u opnieuw contributie verschuldigd.

LEDENPAS INLEVEREN! Vergeet niet u ledenpas in te leveren. Zolang u deze niet hebt ingeleverd blijft u lid van Health Club Different en blijven we de kosten afschrijven. De ledenpas kun je inleveren aan de balie.

INSCHRIJVING WEBSITE:
Inschrijving via internet is volgens burgerlijk wetboek nummer 7, artikel 46A/D een rechtsgeldige handeling. In de wet Kopen of Afstand is bepaald dat internetinschrijvingen binnen 7 werkdagen zonder opgaaf van reden mogen worden herroepen (ontbonden).

Mochten er tijdens de trainingen bepaalde handelingen voordoen waar u het niet mee eens bent, willen wij dit graag van u vernemen.

Intakegesprek en bodycheck verplicht voor nieuwe leden

Als u heeft besloten bij ons lid te willen worden bent u verplicht, eenmalig een afspraak te maken voor u begint met sporten.
We gaan ervan uit als mensen gaan sporten dat doen voor hun gezondheid!

Daarom willen we u optimaal begeleiden naar een gezonde leefstijl, na aanleiding van de intake en bodycheck adviseren we wat het beste bij u past.
De intake en bodycheck bestaat uit een impedantiemeting, bloeddrukmeting en het invullen van een gezondheidsverklaring.

De bodycheck doen we voor u eigen veiligheid, soms lopen er mensen met hoge bloeddruk rond die dit helemaal niet weten.
Dit heeft niet altijd met leeftijd of overgewicht te maken, het kan ook komen door onbewuste stres.

Het kan als u er niet op tijd bij bent nare gevolgen hebben, dat kunnen we op deze manier heel simpel voorkomen!

De eenmalige intake en bodycheck kost slechts € 15-, dat is u lichaam toch zeker waard.

Huisregels
Health Club Different

 • Als u aan één van onderstaande voorwaarden niet voldoet, kan u de toegang geweigerd worden.
 • Als u zich aan de regels houdt, dan zorgen wij met elkaar voor een leuke sfeer.
 • Men is verplicht het lidmaatschapskaartje iedere training mee te nemen en door de scanner te halen.
 • Uw pasje is en blijft eigendom van de sportschool. bij vermissing of beschadiging brengen wij €15.00 in rekening.
 • Het gebruik van een badhanddoek is verplicht tijdens het trainen als u geen badhanddoek bij u hebt, bent u verplicht er één te huren aan de balie á €2,50.
 • Na het gebruik van de machines, deze weer in de ruststand terug brengen.
 • Het is niet toegestaan cardio-apparaten langer dan 10 minuten te gebruiken als het druk is.
 • Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer of neem een kluisje. (€1,-) of neem er een met een pincode
 • Men wordt verzocht bij eventuele gebreken aan machines, douches, kleedkamers enz., dit te melden aan de balie.
 • Als u te laat bent in de les dan is dat storend,wij verzoeken u op tijd te komen, anders kan de toegang worden geweigerd.
 • Bij eventuele vragen, problemen of suggesties kunt u terecht bij één van onze instructeurs of instructrices.
 • Het is verboden om met schoenen de trainingszaal te betreden.
 • Alleen bidon met water vullen als u de zaal betreedt.

* na het gebruik van de machines transpiratie afvegen
* in de trainingsruimte is het verboden te telefoneren