Zaalrooster 2

Voor het Virtual Spinningrooster klik hiet


Maanadag
Bodyshape 18.45 -19.30 uur
Pump & Shape 19.30 -20.15 uur

Dinsdag
Padstraining 19.15 -20.30 uur


Woensdag
Bodyshape 09,30 – 10.00 uur
Pilatus/Yoga 18.30 -19.30 uur
Yin Yoga 19.30- 20.30 uur

Donderdag
Kickboksen 19.30 – 20.30 uur


Vrijdag
Bodyshape 09.15 – 10.00 uur

Zaterdag
Total Body Circuit 09.15 – 10.00 uur

Zondag
Bodyshape (Power) 10.30 – 11.15 uur
Pilatus 11.15 – 12,00 uur

Pilates:

Pilates is ontstaan in de eerste wereldoorlog, Joseph Pilates ontwierp zijn methode ‘The art of controllogy’. Bij Pilates werken  we vanuit de kern van het lichaam, het ‘Powerhouse’. We gebruiken de dieper gelegen spieren om je houding te verbeteren, maar ook voor het herstel van blessures en bij het verbeteren/verminderen van fysieke ongemakken zoals rugklachten. De basic les is toegankelijk voor alle niveau’s. De lessen met attributen zijn toegankelijk voor alle niveau’s, maar bij fysieke klachten is het advies om eerste enkele basis lessen te volgen.

Bij minder dan vijf personen gaat de les niet door!

Algemene voorwaarden

 

LIDMAATSCHAP:
Bij ziekte en zwangerschap kan het abonnement worden stopgezet, mits de directie daar tijdig van op de hoogte is gesteld. De afbetaling loopt door tot het eindbedrag volledig is voldaan. (Dit is een coulance regeling geen plicht) De periode dat je niet bent geweest, hou je tegoed. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht. In sommige omstandigheden is het mogelijk het abonnement eenmalig over te dragen aan derden. Abonnement verandering kan alleen aan het einde van het desbetreffende contract. Je dient het via mail een maand voor de huidige verlenging te hebben doorgegeven!  

Bij beëindiging van het lidmaatschap dien je schriftelijk één maand van tevoren op te zeggen. De intrekking van de machtiging dient één maand voor het einde van het contract bij ons binnen te zijn. Er kan alleen door middel van een uitschrijf formulier opgezegd worden aan de balie. Het abonnement gaat altijd de eerste van de maand in. Het maakt dus niet uit wanneer je bent begonnen.
Ben je te laat, dan ben je opnieuw contributie verschuldigd.

10 rittenkaarten kunnen niet worden stopgezet en zijn niet overdraagbaar.

 

CURSUSGELDEN:
De cursusgelden dienen bij vooruitbetaling en aaneengesloten te worden voldaan middels automatische incasso. Health Club Different behoudt zich het recht de tarieven tussentijds te verhogen. Als aan de betalingsverplichting niet kan worden voldaan, zijn we genoodzaakt de betaling uit handen te geven.

Alle prijzen zijn inclusief BTW. Health Club Different is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen of te wijzigingen zonder cliënt daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. Bij prijsverhogingen staat er 1  maand voor doorvoering een vermelding op ons bord in de club.

ZONDER PAS GEEN TOEGANG:
Je dient het lidmaatschapskaartje iedere training mee te nemen en door de scanner te halen. Het pasje blijft eigendom van de club, bij vermissing of beschadiging brengen wij €15 in rekening.

LEDENPAS INLEVEREN!
De borg van het pasje krijg je retour,( dit kan alleen contant) bij inlevering voor het einde van het abonnement. Ben je te laat met inleveren van het pasje? Dan vervalt de borg en ben je opnieuw contributie verschuldigd.
Het pasje kan je inleveren aan de balie. Dit kan niet per post.
Bij beschadiging vervalt de borg!

AANSPRAKELIJKHEID:
Health Club Different is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of in ongerede geraakte eigendommen. Tevens is Health Club Different niet aansprakelijk voor ongevallen, die de cursist(e) overkomen gedurende het verblijf in de Club of tijdens activiteiten daarbuiten. Minderjarige personen kunnen uitsluitend worden ingeschreven door ouder(s) of wettige vertegenwoordiger(s).

Huisregels Health Club Different

 • Gebruik een handdoek tijdens het trainen i.v.m. hygiëne.
  Als je geen handdoek mee hebt, ben je verplicht een handdoek te huren bij de balie.
 • Graag de machines na gebruik weer in ruststand terugbrengen.
 • Graag na het gebruik de apparatuur schoonmaken met de daarvoor bestemde reinigingsmaterialen.
 • Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer en maak gebruik van de gratis kluisjes.
 • Kom op tijd! Als je te laat bent voor de les dan is dat storend en word je niet toegelaten.
 • Graag bidons of waterflesjes alleen met water vullen.
 • Graag gebreken aan machines, douches, kleedkamers etc. melden aan de balie.
 • Gebruik van telefoon is storend voor anderen en is daarom niet toegestaan.
 • Eventuele vragen, problemen of suggesties horen wij graag! Meld het bij één van onze instructeurs of instructrices.
 • Als jij je aan de regels houdt, dan zorgen wij met elkaar voor een leuke sfeer.

  Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor Health Club Different genoodzaakt is de openingstijden te wijzigen, zonder opgave van de reden! Health Club Different heeft geen plicht leden daarvoor te informeren daar het alleen zal gebeuren bij uiterste noodzaak!! Er zal hierbij geen restitutie op lesgelden worden verleend!!